CLLD program

 

A CLLD keretében a helyi közösségeknek lehetőségük nyílik az EU Rendelet és a TOP 7. prioritása feltételeinek megfelelő helyi fejlesztési stratégia kialakítására, amely teret biztosít a helyi társadalom megújítására, a helyi közösségek szervezésére, tudatosságának fokozására.

A prioritástengely azt célozza, hogy kísérleti jelleggel, a jogosult városokban a helyi lakosság, a civil szervezetek, a vállalkozások és az önkormányzatok együttműködésével, illetve kezdeményezésére integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi gazdaságfejlesztést támogató stratégiák készüljenek, amelyek alapján olyan helyi fejlesztési programok valósulnak meg, amelyek egyszerre és összehangoltan képesek a TOP ERFA és ESZA forrásait használni.

Tovább a részletekhez ->

Közösen Jászberény Város közösségi és kulturális jövőjéért!

Fontosnak tartjuk továbbá, hogy a fejlesztési folyamatok megvalósításába is minél többen bekapcsolódjanak, együtt gondolkodjanak azon, hogyan lehetne közösségi, kulturális tereinket leginkább a helyi közösség valós igényeinek megfelelően fejleszteni, a helyi közösségi élet megújulását elősegíteni. A közös munka eredményeként kívánjuk elkészíteni Jászberény Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiáját. Kérjük, ötleteivel járuljon hozzá a közösségi stratégia elkészítésének folyamatához. Alakítsuk együtt Jászberény közösségi és kulturális jövőjét

Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztésekkel kívánja az önkormányzat a CLLD (Közösségvezérelt Helyi Kezdeményezések) program keretében megmozgatni a civil szervezeteket, vállalkozásokat és a közszféra képviselőit, akik együttműködve és egymást kiegészítve tehetnek Jászberény fejlesztéséért, vonzóbbá tételéért. Jászberény Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében pályázatot nyújt be „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, helyi közösségszervezés” felhívásra, elkészíti a helyi közösségi fejlesztési stratégiáját. A stratégia közösségi megalkotásával azt szeretnénk elérni, hogy városunk hosszú távú fejlesztése tudatos módon, a lehető legtöbb lakos, közösség, intézmény, szervezet és vállalkozás egyetértésével, közreműködésével valósuljon meg.

Közszféra
Civil szféra
Vállalkozói szféra

Híreink

Tovább a hírekhez

Kapcsolat


Ügyfélszolgálat: Jászberényi Helyi Közösség Egyesülete

Monda-Hegedűs Violetta
projektmenedzser

Telefonos elérhetőség: +36 20 311 3605

Hétfőtől - csütörtökig: 9-15-ig
Péntek: 8-14-ig
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
E-mail: info@jhke.hu

    Keresse a Jászberényi Helyi Akciócsoport ügyfélszolgálatát munkaidőben az alábbi számon: +36 20 311 3605