A pályázatok benyújtására a módosított felhívás közzétételét követő 30. naptól, azaz 2022. szeptember 11-től van lehetőség 2022. szeptember 30. napjáig.

Változási jegyzék:

1.A Helyi felhívás 4.3.1. „A helyi támogatási kérelem HACS-hoz történő benyújtásának határideje és módja” fejezet az alábbi szakaszhatárnappal egészül ki:

2022 év 09 hó 30 nap

A 2022. 09. hónap 30. szakaszhatár napjáig benyújtható helyi támogatási kérelmek felhasználására rendelkezésre álló keretösszeg 7.256.500,- Ft

2. A Helyi felhívás 5.3. „A támogatás mértéke, összege” az alábbiak szerint módosul:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 200.000,- Ft, maximum 6.000.000,- Ft

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a

3. A projekt fizikai befejezésére legfeljebb 2023. június 30-ig van lehetőség.