Módosult a TOP-7.1.1-16-H-021-1 azonosító számú „A Helyi közösségi és kulturális kezdeményezések támogatása, civil szervezetek és vállalkozások bekapcsolása, együttműködések számának növelése, a jász kulturális identitás fejlesztése, az értékmegőrzés és az értékteremtés támogatása” című helyi felhívás.

Változási jegyzék:
1. A Helyi felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre rész az alábbi VI. ponttal egészült ki:
VI. Célcsoport támogatásának költségei – programon történő részvételhez kapcsolódó utazás, szállás és étkezés költsége
VII. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
– Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
– Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szállítási, tárolási, raktározási költségek
2. A Helyi felhívás 4.4.2. A helyi támogatási kérelmek HACS által ellenőrzendő kiválasztási kritériumai 3. Tartalmi értékelési előfeltételek/Értékelési előfeltétel 1. pontja:
Jászberényi önkormányzati, civil vagy nonprofit vagy egyházi vagy gazdasági szervezet a benyújtó.

Jászberény, 2018. szeptember 12.

A hivatalos tájékoztatót az alábbi dokumentumban tudják megtekinteni.

Hivatalos tájékoztató